Fronter är numera stängt

Högskolan Dalarnas lärplattform Learn finns på https://learn.du.se/. Högskolan arbetar vidare med att plocka ut material från Fronter, ett arbete som beräknas vara klart innan höstterminens start. Har du frågor om Fronter eller Learn, kontakta support på support@du.se.

Fronter has now closed

Dalarna Universitys new learning platform, Learn, is available at https://learn.du.se/. The university is now working to download the material from Fronter and we expect to be done in time for the fall semester. If you have any questions about Fronter or Learn, please e-mail us at support@du.se.